Blogg.sk - cestovanie, filmy, hudba, �ivot

Kto je autor: Volm sa Peter a som 25 ro�n� grafik, cestovate� a bloger. M�m r�d filmy, beh, kopce, hudbu a �ivot pod�a vlastn�ch predst�v.

Mj rok 2016 - o sa podarilo a o nie?

Moje zhrnutie roka 2016.Na obrzku izraelsk cesta vNegevskejpti Rok 2016bol pre ma jednm znajlepch vivote. Minimlne o sa tka cestovania, slobodnho ivota a sebarozvoja. Horie to bolo sprcou: zarobil som menej a tento rok som si nad zkazkami a klientami ponadval ovea viac ako tie minul. Stle ma to vak bav, peniaze nie s priorita a sloboda a cestovanie je uma na prvom mieste, take webdesignu sa tak ahko nevzdm. Len poznamenm, e tento krtky lnok vznikol isto sebecky, aby som si zosumarizoval svoj doteraj rok. Mono vak niekoho inpiruje ktomu, aby zavesil svoju prcu na klinec a stal sa digitlnym nomdom. Jednoznane sa tak d za rok postha a zai viac:-)

Ponitrianska stovka 2015 - mj prv 100 km ultramaratn

Npad vyska 100km diakov pochod mi vhlave skrsol u dvno, ale nebol som plne presveden osvojej schopnosti tak dlh trasu absolvova. Najprv som teda ako test sksil polovin trasu a po roku som naiel odhodlanie aj na stovku. Vybral som si akciu Ponitrianska stovka, ktorej cieom bolo vasovom limite 28hodn prejs pohoriami Vtnik a Tribe zHandlovej do Nitry. Trasa mala 105kilometrov a stpanie 4000metrov. Ako tento pokus oprekonanie samho seba dopadol?

Ako sme kajakom oboplvali thajsk ostrov Ko Phi Phi a nali ndhern pl ako vystrihnut z filmu

Ostrov Ko Phi Phi, Thajsko ako vybra zcestovateskch zitkov ten najlep, ale na prv prieky by som urite zaradil objavovanie ostrova Ko Phi Phi na kajaku. Vtomto zitku sa miea rados, strach, dobrodrustvo a dokonca aj bezndej. o vetko sme vten blzniv de stihli, sksim popsa vtomto lnku.

Motivan citty o cestovan, ktor vs nakopn vpred

Pozbieral som moje obben cestovatesk citty a mott a vloil ich do svojich fotiek zcestovania. Niektor zuvedench s u mono troku otrepan (ale zase iadne Carpe diem), ale zaradil som aj citty, ktor ste doteraz urite nepouli. Tieto mott ma vdy nakopli do plnenia mojich cestovateskch snov, tak verm, e bud motivova a inpirova ajvs.

Koko stoj trojmesan cestovanie po Juhovchodnej zii? Ceny a vdavky

Cestovanie po Juhovchodnej ziiViacero ud sa ma ptalo, koko ma vlastne ten trip po Thajsku a alch zijskch krajinch vyiel. Prpadne ak rozpoet si maj pripravi a ak s vtchto koninch ceny. Presne tieto otzky pred vycestovanm trpili aj ma, tak som pripravil informan lnok omojich celkovch nkladoch a cench vThajsku, Malajzii, Singapure a Kambodi.

Ako som v Kambodi ochorel na exotick horku Dengue

Komr Aedes prenajci Dengue Po mojej neprjemnej sksenosti som sa rozhodol napsa lnok ohorke dengue, ktor na Slovensku nepoznme, ale vzii je to obvan vrusov ochorenie, ktorm sa rone nakazia miliny ud. Ak sa chcete dozvedie ako sa horka dengue prena, ak s jej symptmy aako som vKambodi sochorenm bojoval ja, tajtealej.

Eurotrip 2013: Taliansko vlakom

Eurotrip 2013 Rm, Pisa, Vatikn, Bentky, Rimini, SanMarno Zverench 5dn Eurotripu sme prepli zfrancztiny do talianiny. Po Franczskej rivire zostalo vplne ete 6destinci: Pisa, Rm, Vatikn, Rimini, San Marno a Bentky. Vtomto poslednom lnku zo srie Eurotrip 2013sksim psa naozaj strune a verm, e najviac povedia fotky spopismi. Prajem prjemn tanie oposlednom tte a dvoch malch krajinch na naej ceste vlakom naprie Eurpou.

30 vec v Juhovchodnej zii, ktor by sme u ns povaovali za ialen

Zhrnutie roka 2014 Po troch mesiacoch vkrajinch Juhovchodnej zie som si na miestnu kultru a tl ivota celkom zvykol. Ale stle si pamtm ako som sa po prchode ctil ako na plne cudzej plante. Mnoho vec bolo inak ako poznme na Slovensku i vEurpe a bol to pre ma men kultrny ok, napriek tomu, e som si vea vec natudoval dopredu. Vkrajinch ako Thajsko, Malajzia, Singapur, i Kamboda s tamojie zvyky pre nainca zaujmav a niekto by ich dokonca povaoval za ialen. Pretajte si mojich 30postrehov okadodennch veciach, ktor by Vs mohli vtejto exotike prekvapi.

Mj rok 2014 - najlep rok v ivote, alebo preo je dleit snva

Zhrnutie roka 2014 Na Nov rok asto inm elme, aby bol nov rok lep ako ten minul. Ja sa tieto slov snam zobra vne a vdy sa snam oto, aby bol al rok naozaj lep a aby som toho prjemnho zail viac a viac. o sa tka roku 2014, tak som toho zail asi najviac vdoterajom ivote, splnil som si niektor svoje sny a hlavne som sa nauil prekonva samho seba. Aj preto pem tento lnok. Aby som si tento rok zhrnul a mono inpiroval aj inch ktomu aby viac snvali, prekonali sa a snaili sa splni svojeciele.

Odchdzam do Juhovchodnej zie

Hovor sa, e pred smrou sa loveku premietne pred oami cel ivot. Mali by sme sa teda snai, aby potom to pozeranie stlo za to. Preto sa snam cestova a zbiera zitky, pretoe ke sa raz obhliadnem za svojm ivotom, nechcem vidie ako som ho presedel vprci, za televzorom, i vkrme. Chcem vidie svet zait na vlastnej koi. Aj preto na tri mesiace odhdzam do Thajska, Malajzie, Singapuru a Kambode.

Pokra�uj: 1-10 11-20 21-27